Organizacja Ośrodka

Całokształtem ODA "Firlej" kieruje Dyrektor.


Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany pracownik.

Dyrektorem ODA "Firlej" jest Robert Chmielewski.
Główną Księgową jest Albina Selent.

 

Organizację wewnętrzną ODA określa Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

Regulamin korzystania z ośrodka

Kodeks etyki pracowników ODA "Firlej"

Procedura rekrutacji pracowników w ODA "Firlej"

Procedura Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna

Strategia dostępności ODA "Firlej"

Audyt marki Firlej

Ilość wyświetleń strony: 667

Data utworzenia: 2021-02-28 14:49:12

Utworzony przez: Svitlana Olshevska

Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-15 14:38:27

Zmodyfikowany przez: Svitlana Olshevska