Podstawy działalności

Na podstawie § 5 Statutu:

1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.

2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1)        tworzenie i upowszechnianie programów artystycznych,

2)        realizowanie zadań w zakresie edukacji kulturalnej społeczeństwa,

3)        podejmowanie działań służących tworzeniu warunków dla rozwoju kultury i amatorskiej twórczości artystycznej oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,

4)        rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

5)        współdziałanie w upowszechnianiu kultury i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

Ilość wyświetleń strony: 248

Data utworzenia: 2021-02-28 14:40:08

Utworzony przez: Sylwia Świerczyńska

Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-28 14:41:02

Zmodyfikowany przez: Sylwia Świerczyńska