Struktura własnościowa

Ośrodek Działań Artystycznych "Firlej" jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław posiadającą osobowość prawną zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 9/92, prowadzonym przez Gminę i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Ilość wyświetleń strony: 4417

Data utworzenia: 2012-08-05 18:46:32

Utworzony przez: Sylwia Świerczyńska

Data ostatniej modyfikacji: 2012-08-07 09:57:01

Zmodyfikowany przez: Sylwia Świerczyńska